Coachpraktijk Wauw!

Coachpraktijk Wauw!

Coachpraktijk voor persoonlijke ontwikkeling van kind tot jong volwassene

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Coachpraktijk Wauw!, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Coachpraktijk Wauw!